Langdurige armoede. Honderdduizenden volwassenen en kinderen in Nederland hebben te maken met armoede. In 2018 moest bijna 9 procent van de huishoudens rondkomen van een laag inkomen. Als een gezin vier jaar lang in armoede leeft, spreken we van langdurige armoede. Steeds meer gezinnen in Nederland leven in langdurige armoede. Dit heeft invloed op hun gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief. Gezonde Toekomst Dichterbij. Kansen voor toekomstige generaties. Het risico om als volwassene in armoede te leven wanneer je in armoede bent opgegroeid is bijna tweemaal groter dan als je niet arm was (respectievelijk 7 en 4 procent). We noemen het intergenerationele armoede wanneer een familie van generatie op generatie in armoede leeft. Intergenerationele armoede en de daarmee gepaard gaande slechtere gezondheid vergroot de kloof tussen mensen in de samenleving. Het vermindert mogelijkheden en kansen. Om deze kloof te verkleinen is kennis over intergenerationele armoede nodig, evenals een gerichte aanpak. FNO wil helpen de cyclus van intergenerationele armoede te doorbreken, zodat we de kansen van toekomstige generaties vergroten. Hoe is het om te leven in langdurige armoede? Lees het in de verhalen van Sidney, Nadia en Willie over zichzelf en hun familie.

 

 

 

 

 

 

Commissioned by FNO Zorg voor Kansen, these drawings illustrate three long read articles about intergenerational poverty. A characteristic of chronically poor people is that they can remain in poverty over a long period. This means that poverty is transmitted from one generation to another: poor parents have poor children, who are more likely to become poor adults themselves. FNO helps to break this cycle. 

Read here the stories (in Dutch).